Huisvesting-Primair

is voor de nieuwbouw van OBS Giethoorn procesmanager

Home  /  Werk  /  OBS Giethoorn

OBS Giethoorn

Stichting Op Kop is het schoolbestuur van obs Noorderschool en obs Zuiderbasisschool in Giethoorn. Beide scholen zullen medio 2019 fuseren. 

Overleg met de gemeente over nieuwe huisvesting voor de fusieschool heeft er in geresulteerd dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2017 de financiële middelen voor nieuwbouw beschikbaar heeft gesteld. 

In de nieuwbouw zal ook de buitenschoolse opvang gehuisvest worden.