Huisvesting-Primair

is voor de nieuwbouw van Kindcentrum Hardenberg adviseur van de schoolbesturen

Home  /  Werk  /  Kindcentrum Hardenberg

Kindcentrum Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft het Integrale Huisvestingsplan (IHP) 'Stippen op de horizon' vastgesteld. Voor OBS Baalder, GBS Albertus Risaeus en op termijn ook CBS De Elzenhof staat gezamenlijke nieuwbouw op één locatie gepland.

De schoolbesturen hebben het idee omarmd dat gezamenlijke huisvesting van de scholen diverse voordelen kan bieden. Met behoud van identiteit kunnen gezamenlijke ruimtes multifunctioneel worden gebruikt, expertise worden gedeeld en kan groei en krimp onderling worden opgevangen.