Huisvesting-Primair

adviseert met visie, lef en initiatief over huisvesting voor kinderen


MFA Lippenhuizen

De nieuwbouw van de MFA Lippenhuizen wordt in januari 2018 opgeleverd. Tijdens de open dag op 20 oktober 2017 hebben veel mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens binnen te kijken. De reacties zijn positief! 


MFA Gorredijk

Op 12 september 2017 ondertekenden de vier partners van de MFA Gorredijk, Comprix, De Skâns, de Burgemeester Harmsma School en de gemeente Opsterland een intentieovereenkomst voor de MFA Gorredijk.

Kindcentrum Hardenberg
OBS Giethoorn
MFA Gorredijk
MFA Lippenhuizen
Kindcentrum Loevestein
IKC Wolderwijs